Artykuł: Czym jest czynny żal i jak złożyć go w urzędzie skarbowym?
Dodane:
Autor:
Kategoria:

Czym jest czynny żal i jak złożyć go w urzędzie skarbowym?

Jeśli prowadzisz firmę, masz m.in. obowiązek płacenia podatków i rozliczania z urzędem skarbowym, a także rzetelnego wystawiania faktur. Jeśli tego nie zrobisz, grożą Ci kary. Możesz jednak dobrowolnie przyznać się do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Służy do tego tzw. czynny żal. Sprawdź, jak go złożyć w urzędzie skarbowym!

Tego dowiesz się z artykułu:

Co to jest czynny żal?

Wyobraź sobie, że w pewnym miesiącu umknęło Ci zapłacenie podatku VAT. To naraża Cię na karę: odsetki, mandat lub grzywnę. Jeśli jednak złożysz w urzędzie skarbowym czynny żal i zapłacisz należną daninę (z odsetkami ustawowymi), zanim urząd sam zacznie Cię ścigać, możesz uniknąć nieprzyjemności.

Pamiętaj, że za niektóre przestępstwa grozi też kara przewidziana w Kodeksie Karnym Skarbowym, w tym nawet ograniczenie lub pozbawienie wolności.

🟢 Instytucja czynnego żalu polega więc właśnie na przyznaniu się do winy z własnej woli. 🟢 To zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego złożone na samego siebie. Jednocześnie trzeba jak najszybciej wypełnić swój obowiązek (np. złożyć deklarację czy zapłacić podatek).

Definicję znajdziesz także w Kodeksie Karnym Skarbowym:

Art. 16. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Przeczytaj ciekawy artykuł: Kiedy wystawić fakturę? Poznaj terminy wystawienia faktury VAT i bez VAT

Kiedy składa się czynny żal do urzędu skarbowego?

Jeśli nie dopełnisz swojego obowiązku, jak najszybciej złóż czynny żal i wykonaj zobowiązanie (niezwłocznie lub maksymalnie w terminie wyznaczonym przez urząd). Przykładowe sytuacje, z którymi zgłaszają się sprawcy wykroczeń lub przestępstw:

 • niezłożenie rocznego zeznania podatkowego,
 • nierzetelne wystawianie faktur,
 • niezapłacenie podatku w terminie,
 • bezprawne stosowanie obniżonych stawek lub zwolnienia z VAT,
 • wyłudzenie pozwolenia celnego.

A co z terminem? Nie jest określona żadna maksymalna data. Czynny żal trzeba jednak złożyć, zanim organ podatkowy:

 • sam udokumentuje, że doszło do popełnienia czynu zabronionego,
 • rozpocznie jakiekolwiek czynności kontrolne w Twojej firmie.

Istnieją również inne sytuacje, które wykluczają możliwość złożenia czynnego żalu. Nie skorzystasz z tej opcji, jeżeli jesteś osobą, która:

 • zorganizowała grupę, której celem było popełnienie przestępstwa skarbowego,
 • nakłaniała kogoś innego do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Jak wygląda formularz czynnego żalu?

Nie ma określonej formy pisma czy formularza składanego do urzędu. Trzeba więc stworzyć taki dokument samodzielnie, uwzględniając:

 • swoje dane osobowe,
 • dane adresata (naczelnika urzędu skarbowego lub celno-skarbowego),
 • opis czynu i jego kontekstu,
 • informacje na temat osób, które również miały związek z sytuacją,
 • informacje o naprawieniu czynu, uregulowaniu zobowiązań.

Przykładowy formularz czynnego żalu znajdziesz na stronie biznes.gov: TUTAJ

Jak złożyć czynny żal do urzędu skarbowego?

W jaki sposób złożyć czynny żal? Urząd skarbowy może otrzymać pismo na 3 sposoby: online, osobiście, pocztą. Osobiście możesz też przekazać wszystkie informacje ustnie.

Pamiętaj jednak, że czynny żal składa się samemu, nigdy przez pełnomocnika. Sprawdź, jak dokładnie złożyć czynny żal do urzędu skarbowego.

Czynny żal elektronicznie

Czynny żal online złożysz przez e-PUAP lub e-Urząd Skarbowy. Wystarczy zalogować się na swoim koncie i postępować zgodnie z instrukcjami. Pamiętaj, że składając pismo elektronicznie, musisz je podpisać (profilem zaufanym, podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym).

Czynny żal osobiście lub pocztą

Podpisany wniosek możesz również złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą. Możesz ponadto opisać sprawę ustnie – urzędnik w okienku przygotuje protokół. 

Czy czynny żal będzie skuteczny?

Po złożeniu pisma naczelnik może odstąpić od wymierzenia kary, przedstawić nowy termin naprawienia czynu (np. jeśli musisz zapłacić podatek) lub wszcząć postępowanie w sprawie wykroczenia czy przestępstwa skarbowego.

W większości przypadków organ podatkowy akceptuje czynny żal (jeśli są spełnione wszystkie wymagania, m.in. nie toczy się jeszcze postępowanie kontrolne).

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19990830930

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/73

https://www.gov.pl/web/gov/elektroniczny-czynny-zal

Weryfikacja merytoryczna

Marcela Wróblewska

Jestem wykształconą księgową z ponad 12-letnim doświadczeniem w zawodzie. Ukończyłam studia na kierunku finanse i rachunkowość. Moja wiedza, precyzja i zaangażowanie pozwalają mi skutecznie obsługiwać klientów i zapewniać im spokój w kwestiach finansowych.

Najczęściej czytane

zadzwoń

Call Now Button