Artykuł: Co to jest urlop z powodu siły wyższej i od kiedy można z niego skorzystać?
Dodane:
Autor:
Kategoria:

Co to jest urlop z powodu siły wyższej i od kiedy można z niego skorzystać?

Od 26 kwietnia 2023 roku obowiązują ważne zmiany w dotyczące zatrudnienia. Są istotne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Co wzbudziło najwięcej emocji? Jednym z nowych przepisów, który pojawił się w Kodeksie Pracy, jest urlop z powodu siły wyższej (dodatkowe dni wolne od pracy). Takie zwolnienie przysługuje pracownikowi w przypadku nagłej sytuacji rodzinnej, która jest spowodowana wypadkiem lub chorobą. Na czym polega to rozwiązanie i kto może z niego skorzystać? Sprawdź!

Tego dowiesz się z artykułu:

Co to jest zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej?

Zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej to inny rodzaj urlopu niż standardowy urlop na żądanie (który wciąż jest dostępny). Wprowadzono go z powodu dyrektywy work-life balance (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE). 

Na czym polega zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej? 🟢 To 2 dni lub 16 godzin dodatkowego urlopu, który jest płatny 50%. Z takiego rozwiązania może skorzystać pracownik, gdy członek jego rodziny ulegnie wypadkowi lub niespodziewanie zachoruje. 🟢

Przykładem takiej pilnej sytuacji może być nagła choroba dziecka, którym pracownik musi się zająć. Inny przykład to wypadek członka rodziny, który potrzebuje obecności pracownika w szpitalu. 

Urlop z powodu siły wyższej nie przysługuje w sytuacji wypadku czy choroby samego pracownika – okoliczności muszą dotyczyć innej osoby. Ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej skorzysta tylko pracownik, którego obecność jest konieczna w danym miejscu. Nie może być ona w żadnym stopniu zaplanowana. To oznacza, że nie można wykorzystać takiego urlopu np. na umówioną wcześniej wizytę lekarską. 

🔥 Czy wiesz, że… księgowe z biura rachunkowego VKS zajmują się obsługą kadr i płac pracowników? Jeśli zamówisz tę usługę, rozliczą również zwolnienie z powodu działania siły wyższej. 

Urlop z powodu siły wyższej – od kiedy można skorzystać?

Nowelizacja Kodeksu Pracy z 9 marca 2023 r. weszła w życie. To oznacza, że można już korzystać ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej (taki urlop ma wymiar 2 dni lub 16 godzin). Nowe przepisy obowiązują od 26 kwietnia 2023 roku. 

Kto może skorzystać ze zwolnienia z powodu siły wyższej?

Urlop z powodu siły wyższej przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, nawet jeśli pracują na część etatu. Dodatkowo jest przewidziany dla nauczycieli, policjantów, strażaków, żołnierzy oraz funkcjonariuszy SG, SW i KAS.

Nie skorzystają z niego natomiast osoby, które współpracują z danym zakładem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy kontraktu B2B. 

Czy można odmówić zwolnienia z powodu siły wyższej?

Nie! Pracodawca nie ma prawa odmówienia udzielenia pracownikowi zwolnienia z powodu siły wyższej. Jeśli jesteś pracodawcą i odmówisz tego urlopu, grożą Ci kary pieniężne: 1-30 tysięcy złotych. 

Jaki jest wymiar urlopu z powodu siły wyższej?

W ciągu jednego roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje 2 dni lub 16 godzin zwolnienia z powodu siły wyższej. A co z osobami, które pracują w niepełnym wymiarze godzin? Kodeks Pracy mówi:

Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Podczas urlopu z powodu siły wyższej pracownik otrzymuje 50% wynagrodzenia. Może zgłosić pilną potrzebę wykorzystania tego prawa również podczas dnia (np. w połowie swojej zmiany).

Jak złożyć wniosek o urlop z powodu siły wyższej?

Kodeks Pracy nie określa żadnego wzoru oraz formy, w jakiej dostarczyć wniosek o urlop z powodu siły wyższej. Może więc zostać złożony w formie elektronicznej, ustnej czy pisemnej. Kiedy do nagłej sytuacji dojdzie w środku dnia pracy, również wtedy złożenie wniosku jest konieczne.

🟣 Nie wiesz, jak rozliczać urlop od siły wyższej w przypadku swoich pracowników? Współpracuj z VKS – doświadczona księgowa jest na bieżąco z nowelizacjami Kodeksu Pracy, dlatego wszystko poprawnie rozliczy! 🟣

Źródła:

Weryfikacja merytoryczna

Marcela Wróblewska

Jestem wykształconą księgową z ponad 12-letnim doświadczeniem w zawodzie. Ukończyłam studia na kierunku finanse i rachunkowość. Moja wiedza, precyzja i zaangażowanie pozwalają mi skutecznie obsługiwać klientów i zapewniać im spokój w kwestiach finansowych.

Najczęściej czytane

zadzwoń

Call Now Button